26.06.2018

Odvolanie súhlasu so spracovním osobných údajov